+359 7389 3133


+359 89 833 1948

Търси

АСТЕРА ИМОТИ       АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ГР. БЛАГОЕВГРАД       ИМОТИ В ГР. БЛАГОЕВГРАД И РАЙОНА НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ       ЖИЛИЩНИ ИМОТИ       ТЪРГОВСКИ ИМОТИ       ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ       ЗЕМИ       АПАРТАМЕНТИ       ГАРСОНИЕРИ       ВИЛИ       ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ       АТЕЛИЕТА       МАГАЗИНИ       ОФИСИ       КАБИНЕТИ       РАБОТИЛНИЦИ       СКЛАДОВЕ       ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ       ПРОМИШЛЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ       ГАРАЖИ       ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ       ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ       ПАРЦЕЛИ       ГОРИ       ОСТРОВИ       ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ       ЛОЗЯ       ПАСИЩА       ИМОТИ В БЛАГОЕВГРАД       ИМОТИ БАНСКО       ИМОТИ САНДАНСКИ       ИМОТИ ПЕТРИЧ       ИМОТИ СОФИЯ       ИМОТИ БЪЛГАРИЯ       АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА БЛАГОЕВГРАД       КВАРТИРИ ПОД НАЕМ БЛАГОЕВГРАД       АПАРТАМЕНТИ ПОД НАЕМ БЛАГОЕВГРАД       ПАРЦЕЛИ БЛАГОЕВГРАД       ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ БЛАГОЕВГРАД       КЪЩИ БЛАГОЕВГРАД       ВИЛИ БЛАГОЕВГРАД       ОФИСИ БЛАГОЕВГРАД       МАГАЗИНИ БЛАГОЕВГРАД       ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ БЛАГОЕВГРАД       ПРОМИШЛЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ БЛАГОЕВГРАД       ЛАБОРАТОРИИ БЛАГОЕВГРАД

 • Home
 • Плаващ текст на български
 • Процедура, документи и разходи по прехвърляне на недвижим имот в Р. Гъция


  Процедура, документи и разходи по прехвърляне / покупко-продажба на недвижим имот в Р. Гърция

   

  Какво трябва да знаем като Продавачи и Купувачи, преди да пристъпим към продажбата или закупуването на един имот?

   

   

  ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

   

  След като сме избрали вече имота, който искаме да закупим и сме договорили цената му, е необходимо да следваме стъпките по-долу:

   

  – Проверка на Документите за собственост на имота, относно собствеността и тежестите му от адвокат на Купувача в съответния Имотен Регистър преди подписването на Частен или Предварителен договор и/или Окончателен договор

  – Издаване на Данъчен Регистрационен Номер (АФМ) на местните или на чуждестранните физически лица (ако нямат такъв).

  – Отваряне на банкова сметка в банка на територията на Р. Гърция за местните и чуждестранните лица (ако нямат такава).

  – Подписване на Частен договор за покупко-продажба на недвижим имот между страните или на Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот чрез авансово заплащане и на част от Данъка за Прехвърляне на Имот в Държавната Икономическа Служба (ДОИ) (от 01.01.2014г. Данъкът Прехвърляне на Имот е в размер на 3 % от продажната му цена). При подписване на Частен или Предварителен договор за покупко-продажба, Купувачът депозира в банковата сметка на Продавача задатък (капаро) в размер до 10 % от продажната цена на имота.

  – Предоставяне на всички необходими документи от страна на Продавача на Нотариуса за изготвянето на Окончателен договор.

  – Подаване на декларации за Данък Прехвърляне на Имот от съответната Държавна Икономическа Служба, към която спада имота, от Купувача, който се задължава да депозира в същата, съответния Данък Прехвърляне на Имот (от 01.01.2014г. Данъкът Прехвърляне на Имот е в размер на 3 % от продажната цена на имота), и след като се вземе предвид  законовото освобождаване от Данък Прехвърляне на Имот, ако се касае за закупуване на 1-во жилище от местните физически лица или на парцел за построяването в него на първо жилище. Данъкът Прехвърляне на Имот се заплаща преди подписването на Окончателния договор.

  – Заплащане на останалата сума от страна на Купувача по банковата сметка на Продавача в деня на подписването на Окончателния договор пред Нотариус.

  – Подписване на Окончателен договор от двете страни пред Нотариус.

  – Вписване на Окончателния договор в съответния Имотен Регистър и получаване на съответните Удостоверения от Купувача.

   

   

  ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ (ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ДАРЕНИЕ, НАСЛЕДСТВО)

   

  – Фотокопие от личната карта за местните физически лица или Паспорт или Разрешително за пребиваване за чуждестранните физически лица (ако нямат такава).

  – Копие от Документите за собственост на недвижим имот заедно с Удостоверение за вписване в Имотния Регистър. Ако документът за собственост е Дарение или Наследство, се изисква:  1. Удостоверение за липса на задължения на съответния Данък от Държавната Икономическа Служба, на родителя, дарителя или на преживелия съответно, по Договора (Смъртния акт) след 31.12.1994г., и 2. Заверено копие от Договора или Удостоверение от нотариуса, който го е изготвил за точната дата на Договора – за Договори преди 31.12.1994г. и Акт за смърт за случаите на наследяване.

  – Заверено копие от Разрешението за строеж за имоти, построени след 14.03.1983г., ако е преди, може и да не бъде потърсено, и Схема от Градоустройствена Служба (скица, архитектурен план на етажите).

  – Актуална Скица, която да съдържа Декларациите по Закон 651/1977 и по Закон 133/1983, за продажбата на парцели или земеделски земи с или без постройка.

  – Скица, придружена с Отговорна декларация, съгласно Закон 651/1977, че парцелът е подходящ за застрояване, издадена от строителен инженер, за парцели.

  – Удостоверение от строителен инженер и Отговорна декларация от Собственика, че конструкцията и предназначението на сградата, са изпълнени съгласно Разрешението за строеж, и че не е извършено незаконно строителство, и че не е налице незаконно преустройство.

  – Данъчно състояние от Държавната Икономическа Служба

  – Осигурително състояние от Отдел Строежи към Института за Социално Осигуряване (ИКА), към който спада имота, който се прехвърля, за това,  Прехвърлителят е или е бил през последните две години търговец, или член на дружество, или ако строи, или е строил жилище през последните десет години

  – Удостоверение от Държавната Икономическа Служба за декларирани доходи от имота, който се продава, за последните две години или Отговорна декларация по чл. 81 от Президентски Устав 2238/1994, че от имота не са получавани доходи.

  – Отговорна декларация по пар. 2 на чл. 32 от Закон 2459/1997, заверена от съответната Държавна Икономическа Служба за това, дали имотът е деклариран по образец Е9, или Удостоверение по пар. 2, на чл.32 от Закон 2459/1997, при положение че Продавачът има за задължение поддаването на декларация за Данък Голямо Недвижимо Имущество.

  – Удостоверение за Такса Недвижимо Имущество от Общината, към която спада имота.

  – Удостоверение за кадастрално заснет имот за районите, които подлежат на присъединяване в Кадастъра или Извлечение от кадастрална скица за заснетите райони.

  – Удостоверение за енергийна ефективност за жилища с площ над 50 кв.м. – единствено за покупко-продажбите; а) Удостоверение за семейно положение, б) Заверено копие на Данъчна декларация Е1 за последните две финансови години; в) Заверено копие от образец Е9 за последните две финансови години; г) Договор за съжителство и актуално гражданско състояние от него (при положение че е сключен такъв договор, всичките по-горе документи важат и за Купувача, ако същият има право на освобождаване от Данък Прехвърляне на Имот за 1-во жилище или парцел за построяване на 1-во жилище).

  – Удостоверение от съответна Горска служба, че парцелът не е горски масив (представя се, където и когато е необходимо).

  – Договор за наем, ако имотът е отдаден под наем.

   

  РАЗХОДИ ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

  ЗА КУПУВАЧА

  – Данък Прехвърляне на Имот 3 % върху цената на имота.

  – Общински данък при прехвърлянето на имот 3 % от Данъка Прехвърляне на Имот по-горе. Например: за жилище с цена 100 000 евро, ще бъде 3 % от Данъка прехвърляне на имот, който е също 3 % или 3 % от 3000 евро = 90 евро за Общински данък.

  – Нотариална такса 1 % върху цената на имота по договора, ако тя е в размер до 120 000 евро, 0,7 % върху цената на имота по договора, ако тя е в размер от 120 000 евро до 380 000 евро и 0,65 % върху цената на имота по договора, ако тя в размер от 380 000 евро до 2 000 000 евро.

  – 0.775 % върху цената на имота за Вписването му в Имотния Регистър.

  – Адвокатско възнаграждение до 1,5 % върху цената на имота.

  – Възнаграждение на Агенцията за недвижими имоти 2 % върху договорената продажна цена на имота.

   

  ЗА ПРОДАВАЧА

  – Данък надценка 15 % върху печалбата, произтичаща от цената на имота при придобиването му и цената на имота при продажбата на всеки имот, придобит след 1995г.

  – Възнаграждение на Агенцията за недвижими имоти 2 % от договорената продажна цена на имота.

  19.03.2016