+359 7389 3133


+359 89 833 1948

Търси

АСТЕРА ИМОТИ       АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ГР. БЛАГОЕВГРАД       ИМОТИ В ГР. БЛАГОЕВГРАД И РАЙОНА НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ       ЖИЛИЩНИ ИМОТИ       ТЪРГОВСКИ ИМОТИ       ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ       ЗЕМИ       АПАРТАМЕНТИ       ГАРСОНИЕРИ       ВИЛИ       ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ       АТЕЛИЕТА       МАГАЗИНИ       ОФИСИ       КАБИНЕТИ       РАБОТИЛНИЦИ       СКЛАДОВЕ       ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ       ПРОМИШЛЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ       ГАРАЖИ       ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ       ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ       ПАРЦЕЛИ       ГОРИ       ОСТРОВИ       ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ       ЛОЗЯ       ПАСИЩА       ИМОТИ В БЛАГОЕВГРАД       ИМОТИ БАНСКО       ИМОТИ САНДАНСКИ       ИМОТИ ПЕТРИЧ       ИМОТИ СОФИЯ       ИМОТИ БЪЛГАРИЯ       АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА БЛАГОЕВГРАД       КВАРТИРИ ПОД НАЕМ БЛАГОЕВГРАД       АПАРТАМЕНТИ ПОД НАЕМ БЛАГОЕВГРАД       ПАРЦЕЛИ БЛАГОЕВГРАД       ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ БЛАГОЕВГРАД       КЪЩИ БЛАГОЕВГРАД       ВИЛИ БЛАГОЕВГРАД       ОФИСИ БЛАГОЕВГРАД       МАГАЗИНИ БЛАГОЕВГРАД       ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ БЛАГОЕВГРАД       ПРОМИШЛЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ БЛАГОЕВГРАД       ЛАБОРАТОРИИ БЛАГОЕВГРАД

 • Home
 • Плаващ текст на български
 • Ролята на агенциите при сделките с недвижими имоти


   

  Защо сделка с помощта на Агенция на недвижими имоти?

   

  Няма човек, който да не е чувал за агенция за недвижими имоти, и това не е случайно. Защо сме на пазара? Кои сме ние? Какво услуги извършваме? Това са все въпроси, на които обаче, не всички можем правилно да отговорим. Не малък за съжаление, е процентът от хора (продавачи /купувачи или наемодатели /наематели), които разчитат на собствените си познания, но без опит и най-вече на собственото си самочувствие при осъществяването на сделки с недвижими имоти. За тях, може би отговорът на трите по-горни въпроси е един, а именно: Агенциите за недвижими имоти продават информация единствено, относно местонахождението на един имот срещу, което искат и възнаграждение, но  това далеч не е така. Какво имаме предвид?

  Брокерът на недвижими имоти с дългогодишен опит в тази професия има познания в не малко сфери, като: юридически, строителни, икономически,  административни (за издаването на документи), маркетингови и рекламни в частта им пряко, свързана с неговата дейност. Той наблюдава ежедневно търсенето и предлагането на пазара на недвижими имоти и не само в района му на действие. Брокерът на недвижими имоти следи и се информира за икономическите показатели в страната (като например движението на лихвения процент по депозитите и кредите, от които работата му е пряко зависима), като той ги анализира с цел да предвиди посоката на движение на пазара на недвижимите имоти в близко бъдеще.

   

  РЕШИЛИ СТЕ, ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕ ВЕЧЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ИЛИ ОТДАДЕТЕ ПОД НАЕМ ИМОТА СИ?

  Консултирайте се с Брокер на недвижими имоти! А защо с него?

   

  – От него ще получите най–ясна представа относно текущата пазарна цена на имота Ви, аргументирайки се с предимствата и недостатъците му, с търсенето според нагласите на купувачите /наемателите за конкретния район. Най-важната част от цялата процедура по продажбата /отдаването под наем на един имот е именно в точното определяне на пазарната цена на имота от специалистите в тази област Брокерите на недвижими имоти. Ако имотът е надценен, не очаквайте от Вашия Брокер да осъществява често огледи!  И не забравяйте, че факторите, които влияят на продажбата /отдаването под наем на един имот са цената и времето!

  – Ще Ви спести ценно време и нерви в търсенето на подходящия метод за реклама и правилното й позициониране в различите средства за масова информация, в излишните телефонни разговори и огледи с потенциалните купувачи /наематели. Брокерът подбира клиентите си според подходящото за Вашия имот търсене.

  – Брокерът разполага със сериозно портфолио от клиенти, той сътрудничи и с други свои колеги от Агенции за недвижими имоти, както от други населени места на страната, така и от чужбина, които също биха ускорили процеса по намирането на купувач /наемател на Вашия имот.

  – Брокерът със дългогодишен опит умее да води преговори при сделките, той е и обучен за това, и повярвайте, със сигурност не го прави за първи път.

  – Брокерът следва строго определени законови правила при осъществяването на сделките  си с имоти. Той ще Ви съдейства и при набавянето на всички документи, необходими  за реализирането на сделката, които Вие Продавачът, трябва да представите в оригинален вид при Нотариуса в деня на изповядването на сделката.

   

   

  ИСКАТЕ ДА ЗАКУПИТЕ /НАЕМЕТЕ НЕДВИЖИМ ИМОТ, А СЕГА?

   

  Консултирайте се с Брокер на недвижими имоти! А защо с него?

   

  – От него ще придобиете реална представа относно текущите пазарни цени на имота, който Вие желаете да придобиете в желания от Вас район. Той може да Ви информира за това, само за броени минути, аргументирайки се с факти. Много е важно Брокерът да знае за какви цели желаете да закупите търсеният от вас имот. Когато става въпрос за инвестиционен имот, например  Жилище с цел отдаване под наем, Брокерът ще обсъди с Вас и евентуалните доходи / месечна наемна цена, които ще получавате след отдаването му под наем, съобразявайки се с местоположението и търсенето за конкретния район, както и какво ще е необходимо да направите като подобрения в него за да увеличите доходността му стига това да го позволява и имота.

  – Един от първите въпроси, които Брокерът ще Ви зададе това е, дали имотът, който Вие търсите, ще закупите с кредит или разполагате с цялата необходима сума за това. Не подценявайте този въпрос и му отговорете откровено! Например, ако имотът ще бъде закупен с кредит, Брокерът ще подходи по различен начин към конкретната сделка, като преди подписването на Предварителен договор и депозирането на какъвто и да е задатък (капаро) по него, той ще проучи заедно с Вас (единствено по желание на клиента) възможността Вие да получите кредит. Брокерът ще поиска да му се представи документ за предварително одобрение на кредит преди подписването на Предварителния договор за да му удостовери Банката, че Купувачът ще може да изпълни задълженията си по него. Освен Купувача, Брокерът трябва да проучи предварително добре и Имота, относно собствеността, техническите му характеристики, тежестите, както и да информира Продавача за евентуално негови задължения към НАП и Държавата, които той, ако има, трябва предварително да погаси за да не се възпрепятства сделката в един по-късен етап.

  – Бързо и лесно ще бъдете насочени от Вашия Брокер само към имоти, отговарящи на Вашите изисквания, без да губите от ценното си време, като той ще организира и самите огледи в удобно за Вас време.

  – Брокерът ще ви консултира след избора на Имот от Вас и за начина на протичане на самата сделка, като по този начин Вие ще знаете по всяко едно време на нейното провеждане, какво точно се случва и какво точно Вие трябва да направите за да може тя по-лесно да бъде реализирана.

  – Агенцията за недвижими имоти разполага с целия си арсенал  от инструменти за да може тя лесно и бързо да провери имота относно неговата собственост, техническите характеристики и наличието или липсата на тежести преди подписването на Предварителен договор или на Нотариален акт,. Тя комуникира през всички етапи на сделката непрекъснато с Нотариуса, Банката (закупуване на имот с кредит), Общината по местонахождение на имота и с други Държавни органи за получаването на информация относно проверката и набавянето на документите, като по този начин Ви спестява много от ценното Ви време.

  – Агенцията за недвижими имоти изготвя Предварителния договор. Брокерът съветва и съдейства на Продавача за събирането на всички необходими документи, като подробно ги разглежда и проверява.

  – Ако се касае например за наемни отношения на бизнес имот между фирми, Агенцията за недвижими имоти изготвя Договора за наем, като проучи предварително, както имотът, така и двете юридически лица, като строго следи за лицата, представлявани от фирмите да имат правомощията за да могат да подписват те такива договори.

  – Брокерът присъства задължително и на изповядването на сделката, като преди това е разгледал, подготвил и съгласувал с Нотариуса всички параметри по нейното реализиране.

  27.03.2016